Om oss

Grundarna av Hem(p) Company, Mari Elfving och Lisa Dahlstrand, träffades för 10 år sedan på kursen Bärkraftigt byggande och boende på Högskolan Dalarna. En gemensam passion väcktes där för att bidra till att hållbart byggande med miljö- och klimatvänliga naturmaterial, som hampa, ska bli norm i samhället. 


Hem(p) Company är grundat i visionen om att erbjuda verkligt hållbara och sunda lösningar för hus och hem till privatpersoner och företag. Detta gör vi genom rådgivning, kunskapsspridning, produktutveckling och försäljning av väl utvalda produkter av hampa.


Utgångspunkten för oss är att den byggda miljön behöver vara ekologiskt hållbar, erbjuda en sund inomhusmiljö och hålla i flera generationer. Det innebär att byggmaterial ska komma från förnybara källor, generera netto noll utsläpp under sin livscykel, kunna återanvändas eller återvinnas, vara giftfria, degraderas minimalt över tid och därtill vara biologiskt nedbrytbara. Hampa som material lämpar sig utmärkt ur alla dessa aspekter! Läs mer om varför vi har valt att arbeta med hampa här. 


Mari har under många år arbetat med och för hampa i Sverige som konsult, föreläsare, skribent i publikationer som Kloka Hem, Förnybar Energi och Miljömagasinet och genom sitt mångåriga engagemang och ordförandeskap i Industrihampaföreningen i Sverige (IHFS). Hon har även grundat Hampvaruhuset där ett brett sortiment av hampprodukter säljs, inklusive Hem(p) Companys egenutvecklade produkter. 


Lisa är utbildad klimatstrateg och beteendevetare och tar med sig mångårig erfarenhet av ekodesign, hållbart byggande och permakulturdesign från USA, Guatemala, Mexiko och Sverige till Hem(p) Company och till sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Industrihampaföreningen i Sverige (IHFS).


Med grundandet av Hem(p) Company AB 2022 gör vi vår vision till verklighet!