Hampa - klimathjälte och kulturväxt

Hampa (Cannabis Sativa L.) är en av jordens främsta förnybara resurser och en riktig superväxt med tusentals olika användningsområden. Hela plantan kan användas i allt från byggmaterial och bio-kompositer till textilier, livsmedel och djurfoder.

Hampa är en effektiv kolsänka som under odlingsfasen binder 0,45 ton kol per ton biomassa, vilket ger de flesta produkter av hampa ett negativt klimatavtryck efter att energin som använts i produktionsfasen räknats in. 

Hampa är en ettårig snabbväxande och tålig kulturväxt som trivs i de flesta klimat. Den mognar på ca 90 dagar och har en hög avkastning på 10-20 ton biomassa per hektar, där torrsubstansen utgörs av 20-25 % fibrer och 65 % av användbart vedämne. 

Hampa tillför jorden syre och näringsämnen och kan odlas på samma mark i flera år. Växten är naturligt skadedjursresistent, konkurrerar ut ogräs och är därtill naturligt brandresistent, vilket gör att kemikalier inte behöver tillsättas varken vid odling eller vid tillverkning av produkter av hampa.

Hampans fibrer är världens starkaste naturfiber. Fibrerna och vedämnet i stjälken används för att framställa byggmaterial som isolering, fiberskivor, hempcrete/hampkalk och hampplast. Fibrerna används även för att framställa bland annat textilier, rep, papper och kartong. Hampans blad, blommor och frön används till livsmedel, kosttillskott, kläder, biobränsle, djurfoder, kosmetika och mycket mer. 

Hampa har odlats i tusentals år och var under århundraden en av de största jordbruksprodukterna globalt. Majoriteten av all segelduk, säckväv, rep, lampoljor och mediciner tillverkades förr av hampa. Hampfrö har traditionellt också varit en värdefull näringskälla för både människor och djur.

Under tidigt 1900-tal fick hampan konkurrens av bomull och syntetiska material och blev därtill föremål för politiska kontroverser vilket ledde till odlingsförbud i stora delar av världen. Mellan 1965 - 2003 var all odling av hampa förbjuden i Sverige. Effekten blev att kunskap om både odling, skörd och beredning försvann.

Idag är det återigen lagligt att odla hampa förutsatt att halten av det psykoaktiva ämnet THC i växten inte överstiger 0,2 %. Jämfört med i andra länder i EU odlas det i dagsläget relativt lite hampa i Sverige, vilket vi såklart vill medverka till att ändra på!