Hampa - klimathjälte och kulturväxt

Hampa (Cannabis Sativa L.) är en riktig superväxt som binder hela 0,45 ton kol per ton biomassa vilket ger de flesta produkter av hampa ett negativt klimatavtryck. Med tusentals olika användningsområden är hampa en av jordens främsta förnybara resurser.

Hampa är en ettårig snabbväxande och tålig växt som trivs i de flesta klimat. Den har en hög avkastning på 10-20 ton biomassa per hektar där torrsubstansen utgörs av 20-25 % fibrer och 65 % av användbart vedämne, vilket är flerfaldigt mer än vad en genomsnittlig skog kan ge. Hampa tillför jorden syre och näringsämnen och kan odlas flera år på samma mark. Odling av hampa kräver heller inga kemikalier eller bekämpningsmedel då hampa är naturligt skadedjursresistent. Hampa är dessutom naturligt brandresistent. Dessa anmärkningsvärda egenskaper gör att kemikalier inte behöver tillsättas i tillverkningen av byggprodukter av hampa.

Hampans fibrer är världens starkaste naturfiber. Fibrerna och vedämnet i stjälken används för att framställa byggmaterial som isolering, fiberskivor, hempcrete/hampkalk och hampplast. Utöver till byggmaterial används stjälkens fibrer för att framställa bland annat textilier, rep, papper och kartong. Växtens blad, blommor och frön används till livsmedel, kosttillskott, kläder, biobränsle, djurfoder, kosmetika och mycket mer.

Hampa har odlats i tusentals år och var under århundraden en av de största jordbruksprodukterna globalt. Majoriteten av all segelduk, säckväv, rep, lampoljor och mediciner tillverkades förr av hampa. Hampfrö var också en värdefull näringskälla för människor och djur.

Under tidigt 1900-tal fick hampan konkurrens av bomull och syntetiska material och blev därtill föremål för politiska kontroverser vilket ledde till odlingsförbud i stora delar av världen. Mellan 1965 - 2003 var all odling av hampa förbjuden i Sverige. Effekten blev att kunskap om både odling, skörd och beredning försvann. Idag är det återigen lagligt att odla hampa förutsatt att halten av ämnet THC i växten inte överstiger 0,2 %. Jämfört med i andra länder i EU odlas det relativt lite hampa i Sverige, något vi såklart vill ändra på!