Hem(p) Company utvecklar och säljer produkter av hampa. Vi erbjuder konsulttjänster inom hampbyggnation och inom process- och produktutveckling samt håller kurser och föredrag om hampa som växt och förnybar, hållbar resurs.

VÄLKOMMEN HEM(P)!